2019-06-16

Bakluckeloppis i Kvicksund 25 maj

Bakluckeloppis i Kvicksund 25 maj hölls bakom ICABron. 15 bord totalt var bokade men enbart 10 hade möjlighet att delta. 4 av anmälningsavgifterna donerades till FCRP. Stort tack!
De första timmarna fram till lunch var det en jämn tillströmning av kunder till de olika borden.
Vid FCRP:s bord såldes gurk-,squash- och tomatplantor, rumsväxter, leksaker tillverkade på CRP, sjalar mm.
Därtill donerades inkomsterna för de saker som såldes vid ett närliggande bord. Sammanlagt inbringade loppisen för FCRP:s del 3639kr. En extra donation tillkom därefter på 340 kr och fortsatt försäljning under den efterföljande veckan resulterade i ytterligare 260 kr. Insamlingen runt bakluckeloppisen genererade alltså hela 4239 kr.

Stort tack till alla deltagare, kunder och ett EXTRA stort tack till Jocke och Catrin på ICABron i Kvicksund för samarbetet runt loppisen!

2019-05-28

Fotoutställningen i Göteborg fortsatte sedan på Fysiorehab i Kungälv...

... och bidrog till att ytterligare 920 kr samldes in. Alltså har sammanlagt 10 000 kr samlats in i samband med fotoutställningen. Stort tack till alla som bidragit både med engagemang och gåvor!

2019-05-06

Tack till alla som deltog och bidrog till insamlingen vid fotoutställningen den 4 maj

Tusen tack till alla som besökte och skänkte pengar i samband med fotoutställningen den 4 maj i Göteborg! Tillsammans samlade vi ihop 9080 kr som kommer att gå oavkortat till CRP! Under dagen visades foton från CRP och Bangladesh och besökare kunde få sina händer dekorerade med henna. Det gick därutöver att köpa fika och hantverk tillverkade av patienter och elever på CRP.

Vi tackar än en gång för era generösa bidrag!
/Arbetsgruppen som arrangerade fotoutställningen och styrelsen 

2019-05-05

Bakluckeloppis Kvicksund 25 maj

Välkomna till bakluckeloppis 25 maj 2019 kl. 10-16 vid ICA Bron i Kvicksund.
En bil inklusive ett bord kostar 100kr. Anmälan till FCRP.sweden@gmail.com senast 20 maj.
Bil/bordshyra betalas till FCRP Swedens bankgiro 704-1148 eller via Swish 0703-905450. Ange FCRP loppis.
Alla insamlade pengar går till vår insamling för CRP!
Vid frågor kontakta Marie 0703-905450 eller Maggan 0703-208258

2019-03-30

Välkomna på fotoutställning till förmån för the Centre for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP) i Bangladesh!


Lördag 4 maj kl 11.00-15.00

Adress: Dalheimers hus, våning 2, skyltat till Funktionsrätt Göteborg, Slottsskogsgatan 12, Göteborg.
Hållplats: Jaegerdorffsplatsen eller Mariaplan

Den 4 maj får ni möjlighet att se delar av verksamheten och livet på the Centre for the Rehabilitation of the Paralysed, likväl som delar av Bangladesh, i en enkel fotoutställning.  Inträdet går till rehabilitering, vård och utbildning för personer med ryggmärgsskador och många andra funktionsnedsättningar vid the Centre for the Rehabilitation of the Paralysed.
Det kommer utöver fotoutställningen att finnas bangladeshiskt snacks och fika, en chans att lära sig att skriva med några bengaliska tecken,  hennamålning och möjlighet att leka med och köpa fina träleksaker, tillverkade av patienterna på CRP. 

Inträde:
Barn 0-12 år: gratis
Barn/ungdomar från 12 år och vuxna: 30 kr

Betalning kan göras kontant på plats eller med Swish. Om du vill betala inträdet i förväg går det också bra till Friends of CRP Swedens bankgironummer 704-1148. Ange ditt namn och ”Fotoutställning”. Betalningen behöver vara oss tillhanda senast den 3 maj om den görs via bankgiro.

Vi tackar Funktionsrätt Göteborg för att vi får vara i era lokaler!

2019-03-29

Årsmöte hölls den 24 mars

Den 24 mars hölls årsmöte i Kvicksund med medlemmar på plats och över Skype. Fyra ledamöter skulle väljas in /väljas om. Styrelsens sammansättning ör oförändrad sedan förra året och går att läsa om på sidan Kontakt. Den omvalda styrelsen tackar för förtroendet! Protokoll från årsmöte kommer att skickas ut till medlemmar så snart det är justerat. Om du till nästa år är sugen på att engagera dig i FCRP:s styrelsearbete, hör gärna av dig! Om du inte är medlem och vill bli det är du jättevälkommen att höra av dig eller läsa mer om hur du gör för att bli medlem på sidan Medlem.  Allt gott! /Styrelsen FCRP Sweden

2019-02-02

Välkommen på årsmöte för Friends of CRP Sweden!

2019-03-24, kl. 10.00

Laxvägen 4, Kvicksund (utanför Eskilstuna) eller via Skype

Du är hjärtligt välkommen att delta på FCRP Swedens nionde årsmöte! I samband med mötet planerar vi något trevligt samkväm förde som vill och kan.

Vi vill också påminna dig/er om att betala medlemsavgiften för 2019 för att också ha en röst vid
årsmötet. Även om du inte deltar vid årsmötet är din medlemsavgift en viktig del av insamlingen till
CRP! Hur medlemsgift betalas går att läsa här: http://fcrp-sweden.blogspot.com/p/medlem.html

Varje medlem är jätteviktig och varje person som väljer att arbeta för/ vara medlem i FCRP Sweden
kommer att möjliggöra självständiga liv där personer med funktionsnedsättning kommer att få
förbättrade förutsättningar till att försörja sig och sina familjer. Insamlingar och aktiviteter under år
2018 gav tillsammans med medlemsavgifter 17 521 kr till CRP.

Vi vill hälsa er alla välkomna men också gärna be er att meddela ifall ni kan och vill närvara vid mötet senast den 17 mars (med tanke på fika efter mötet). Önskar du delta via Skype vänligen meddela ordförande Marie Portström på 0703-905450.

Välkomna!

Styrelsen