2017-12-28

Insamlade pengar på väg till CRP!

Nu är årets överföring av de pengar vi tillsammans har samlat in på väg till CRP. Imorgon överförs 14 316 kr, motsvarande  144 278 bangladeshiska taka. Genom dessa pengar möjliggörs vård, rehabilitering och utbildning för ekonomiskt utsatta personer med olika funktionsnedsättningar, de flesta ryggmärgsskadade, i Bangladesh. 

2017-12-03

Julmarknad

28 november 2017 arrangerade MSE Fritid julmarknad på Mälarsjukhuset. FCRP deltog och sålde vackra hortensiakransar, torkad svamp, nyplockade champinjoner,  stickade disktrasor i bambugarn.Vi fick sammanlagt ihop 880kr som tillsammans med övriga insamlade pengar kommer att överföras till CRP i Bangladesh inom en snar framtid.

2017-05-27

Försäljningen av plantor vid ICA Nära Bron i Kvicksund i fredags startade lite trögt men efter några timmar hade alla tomatplantor, flertalet chiliplantor och squahplantor bytt ägare. Några plantor är kvar men tingade. Drygt 600 kr kom in under fredagens försäljning och blir en bra donation till CRP i Bangladesh. Tack alla ni som köpte plantor!

2017-05-24

På fredag 26 maj säljer vi pelargonsticklingar, tomat-squash och chiliplantor utanför ICA Nära Bron Kvicksund från ca kl. 14. Man kommer även kunna fynda lite kläder. Behållningen går till FCRP Swedens insamling till CRP i Bangladesh. Välkomna!

2017-05-07

679 kr har samlats in till förmån för CRP

Två medlemmar stod på Bellevue marknad den 6 maj och lyckades där sälja för 844 kr. Med en bordskostnad på 240 kr samlades 604 kr in till  FCRP. Därutöver har insamling av 75 kr skett via Tradera. Med andra ord 679 kr som FCRP kommer att skänka oavkortat till CRP vid årsskiftet! Stort tack till våra medlemmar! 

2017-03-18

Ska du delta i Å-loppet i Eskilstuna den 27 maj?

I så fall har du möjlighet att stötta FCRP Swedens insamlingsarbete till the Center for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP) i Bangladesh som bedriver sjukvård, rehabilitering och utbildning för barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar.
Det är lätt!
När du anmäler dig till loppet; I fältet ”jag vill stödja” kan du välja FCRP Sweden eller anmäla dig via denna länk: http://www.a-loppet.se/539 . 25 kr av din anmälningsavgift går då oavkortat till CRP.

2017-02-19

Årsmöte 2017 hölls den 11 februari i Kvicksund

Årsmötet 2017 hölls den 11 februari i Kvicksund. Nedan finns årsmötesprotokollet kopierat.Protokoll Årsmöte FCRP Sweden 2017 2017-02-11 kl. 14.00, Laxvägen 4, Kvicksund 

Närvarande: Margaretha Ekvall, Hedvig Herlin, Sofia Portström, Marie Portström, Razia Sultana via Skype, Lena Tidblom

1. Alla hälsas välkomna av Sofia som öppnar mötet.
2. Årsmötets godkännande av dagordningen. Årsmötet godkänner dagordningen
3. Mötets stadgeenliga utlysande: Inbjudan har skickats ut till medlemmar före årsskiftet samt hängts upp på anslagstavlan på ICA Nära Bron i Kvicksund. Mötesdeltagarna fastställer att mötet är stadgeenligt utlyst
4. Fastställande av röstlängd genomförs.
5. Till mötesordförande utses Sofia Portström. Till mötessekreterare utses Marie Portström Till justerare utses Margaretha Ekvall
6. Verksamhetsberättelse läses upp och godkänns av årsmötet.
7. Kassören går igenom den ekonomiska rapporten.
8. Genomgång och godkännande av revisionsberättelse: Sofia läser revisionsberättelsen från revisorn som yrkar på att ge styrelsen ansvarsfrihet.
9. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av styrelse Till ordförande på 2 år utses Marie Portström. Till ordinarie ledamöter på 2 år väljs Hedvig Herlin, Sofia Portström, Lennart Mück .
11. Till revisor väljs Johanna Buck
12. Till valberedning väljs Mohamad Mahmud, Amanda Portström, Yeasmin Tahera
13. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår; Mötet beslutar att medlemsavgifterna för 2018 förblir oförändrade.
15. Datum och plats för årsmöte 2018; Styrelsen skickar kallelse till årsmöte 2018 som planeras i februari/ mars
16. Övriga frågor: Inga övriga frågor 17. Mötets avslutande. Ordförande avslutar årsmötet och tackar för visat intresse.

Sofia Portström (ordförande), Marie Portström (sekreterare) Margaretha Ekvall (justerare)