2017-05-27

Försäljningen av plantor vid ICA Nära Bron i Kvicksund i fredags startade lite trögt men efter några timmar hade alla tomatplantor, flertalet chiliplantor och squahplantor bytt ägare. Några plantor är kvar men tingade. Drygt 600 kr kom in under fredagens försäljning och blir en bra donation till CRP i Bangladesh. Tack alla ni som köpte plantor!

2017-05-24

På fredag 26 maj säljer vi pelargonsticklingar, tomat-squash och chiliplantor utanför ICA Nära Bron Kvicksund från ca kl. 14. Man kommer även kunna fynda lite kläder. Behållningen går till FCRP Swedens insamling till CRP i Bangladesh. Välkomna!

2017-05-07

679 kr har samlats in till förmån för CRP

Två medlemmar stod på Bellevue marknad den 6 maj och lyckades där sälja för 844 kr. Med en bordskostnad på 240 kr samlades 604 kr in till  FCRP. Därutöver har insamling av 75 kr skett via Tradera. Med andra ord 679 kr som FCRP kommer att skänka oavkortat till CRP vid årsskiftet! Stort tack till våra medlemmar! 

2017-03-18

Ska du delta i Å-loppet i Eskilstuna den 27 maj?

I så fall har du möjlighet att stötta FCRP Swedens insamlingsarbete till the Center for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP) i Bangladesh som bedriver sjukvård, rehabilitering och utbildning för barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar.
Det är lätt!
När du anmäler dig till loppet; I fältet ”jag vill stödja” kan du välja FCRP Sweden eller anmäla dig via denna länk: http://www.a-loppet.se/539 . 25 kr av din anmälningsavgift går då oavkortat till CRP.

2017-02-19

Årsmöte 2017 hölls den 11 februari i Kvicksund

Årsmötet 2017 hölls den 11 februari i Kvicksund. Nedan finns årsmötesprotokollet kopierat.Protokoll Årsmöte FCRP Sweden 2017 2017-02-11 kl. 14.00, Laxvägen 4, Kvicksund 

Närvarande: Margaretha Ekvall, Hedvig Herlin, Sofia Portström, Marie Portström, Razia Sultana via Skype, Lena Tidblom

1. Alla hälsas välkomna av Sofia som öppnar mötet.
2. Årsmötets godkännande av dagordningen. Årsmötet godkänner dagordningen
3. Mötets stadgeenliga utlysande: Inbjudan har skickats ut till medlemmar före årsskiftet samt hängts upp på anslagstavlan på ICA Nära Bron i Kvicksund. Mötesdeltagarna fastställer att mötet är stadgeenligt utlyst
4. Fastställande av röstlängd genomförs.
5. Till mötesordförande utses Sofia Portström. Till mötessekreterare utses Marie Portström Till justerare utses Margaretha Ekvall
6. Verksamhetsberättelse läses upp och godkänns av årsmötet.
7. Kassören går igenom den ekonomiska rapporten.
8. Genomgång och godkännande av revisionsberättelse: Sofia läser revisionsberättelsen från revisorn som yrkar på att ge styrelsen ansvarsfrihet.
9. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av styrelse Till ordförande på 2 år utses Marie Portström. Till ordinarie ledamöter på 2 år väljs Hedvig Herlin, Sofia Portström, Lennart Mück .
11. Till revisor väljs Johanna Buck
12. Till valberedning väljs Mohamad Mahmud, Amanda Portström, Yeasmin Tahera
13. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår; Mötet beslutar att medlemsavgifterna för 2018 förblir oförändrade.
15. Datum och plats för årsmöte 2018; Styrelsen skickar kallelse till årsmöte 2018 som planeras i februari/ mars
16. Övriga frågor: Inga övriga frågor 17. Mötets avslutande. Ordförande avslutar årsmötet och tackar för visat intresse.

Sofia Portström (ordförande), Marie Portström (sekreterare) Margaretha Ekvall (justerare)

2016-12-27

Det gångna året, årsmöte 2017 och utförd överföring till CRP


Styrelsen vill tacka er för ert engagemang och era generösa donationer under 2016. Vi vill också passa på att önska er en god fortsättning och ett Gott Nytt år 2017!

I dagarna har årets överföring av insamlade pengar gjorts till CRP. Vi förde över 19108 kr, varav 620 kr var öronmärkta för någon av verksamheterna som omfattar barn.  Insamlingen har främst gjorts genom enskilda personers donationer, medlemsavgifter, genom insamlingsbössor och genom donationer från Ica Nära Bron i Kvicksund. Även insamling genom donationer i utbyte mot plantor och deltagande i julmarknad i Göteborg har bidragit väl till det insamlade beloppet. 


Förra årets insamlingar har gått till att ge 5 patienter försörjningsmöjligheter efter deras ryggmärgsskador. Detta har gjorts genom att ge yrkesmässig utbildning eller stöd i att anpassa yrket utifrån patienternas nya förutsättningar och genom att de fått material och varor för att starta livsmedelsstånd, skräddeributiker eller elektronikbutiker.  2 patienter har fått sina rullstolar tack vare förra årets donationer.

Vi vill  också passa på att bjuda in er till 2017 års årsmöte. Om ni inte fått inbjudan än och önskar få den skickad till er, hör av er:) . I inbjudan slår vi också ett slag för att ni ska förnya ert medlemskap.

Valberedningen är mitt uppe i sitt arbete inför årsmötet. Om ni vill vara delaktiga i styrelsearbetet eller valberedningsarbetet, alternativt känner någon annan som skulle kunna tänkas vara intresserad, hör gärna av er till valberedningen: Mohamad Reza Mahmod (befinner sig i Bangladesh fram till mitten av januari)  och Amanda Portström, tfn:0707-681368.

Vi önskar er varmt välkomna till årsmötet! Om ni har några frågor kring styrelsearbetet, insamlingar eller har egna idéer till hur insamlingar kan bedrivas, hör jättegärna av er till oss!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen genom Sofia


2016-12-18

Tack alla som handlade vid vår försäljningI går 17/12  vid ICA Nära Bron i Kvicksund.
Vi lyckades samla in 390kr😀. Vi planerar ny försäljning i maj men då är det tomatplantor, chiliplantor och pelargonsticklingar som gäller. Välkomna då!