2016-03-09

Delta i Å-loppet, Eskilstuna- bidra med 25 kr till CRP genom din anmälningsavgift!

Ska du delta i Å-loppet 2016?

I så fall har du möjlighet att stötta FCRP Swedens insamlingsarbete till the Center for the Rehabilitation of the Paralysed i Bangladesh som bedriver sjukvård, rehabilitering och utbildning för  barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar. 
Genom att välja  FCRP Sweden som organisation i din anmälan eller genom att anmäla via följande länk bidrar du med 25 kr till vår insamling som går oavkortat till CRP; http://www.a-loppet.se/489

Tack för ditt stöd!
Årsmöte 2016

Friends of CRP Sweden höll sitt årsmöte 2016 dem femte mars. Medlemmar deltog dels på plats i Kvicksund dels via Skype. Efter genomgång av verksamhetsberättelse, kassörens rapport och revisionsberättelse beslutade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Margareta Ekvall och Razia Sultana omvaldes som styrelseledamöter för två år. Som ny medlem i valberedningen valdes Amanda Portström som också består av Mohamad Mahmud. Som revisor fortsätter Anna Kylbring.

På det efterföljande styrelsemötet valdes Marie Portström till sekreterare och Hedvig Herlin till kassör. 
Styrelsen för 2016 ser ut som följande:
Ordförande -Sofia Portström
Sekreterare- Marie Portström
Kassör-Hedvig Herlin
Ledamöter- Margareta Ekvall, Lennart Muck, Razia Sultana

Vill du ta del av verksamhetsberättelse, protokoll från årsmötet eller kassörens sammanfattande rapport är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Vidare beslutade den nya styrelsen att anmäla FCRP Sweden som välgörenhetsorganisation till Å-loppet i Eskilstuna i juni 2016. Så du som deltar i 
Å-loppet och vill stödja FCRP:s insamlingsverksamhet så klicka för oss i din anmälan alternativt använd följande länk så bidrar du med 25kr till CRP; http://www.a-loppet.se/489
Styrelsen diskuterade också andra möjliga aktiviteter för att samla in pengar.
Vill du stödja vår verksamhet - bli medlem genom att sätta in din medlemsavgift på bg 704-1148 . Medlemsavgiften är 100kr för studerande och pensionär, 200kr för övriga medlemmar, familjemedlemsskap 400kr.

2016-01-20

Förra årets donationer till CRP

Pengarna som samlades in med hjälp av insamlingsarrangemang och donationer under 2014 bidrog år 2015 till två patienters behandling och rehabilitering. Här nedan berättas på engelska om de två patienter som fått den vård de behövde tack vare er! Informationen kommer från CRP.

Mafiz Uddin

Mafiz Uddin is 50 years old and lives in a village named Nayanagar Bashbari under Ashulia thana of Dhaka district. He lives in a family of four members including his wife and two daughters. Mafiz Uddin is a poor day laborer; the only earning member of his family. In June 2015, he fell down from a Mango tree and as a result his below waist part became paralysed. In August, 2015 he admitted in CRP for treatment. He took his treatment here for three months and it was impossible for him to bear his full cost of treatment, rehabilitation and mobility aids as his monthly income was approx. BDT 5000. As per his application CRP supported him for his treatment and mobility aids with the most generous donation from FCRP- Sweden. Now he is able to move by using his wheelchair and also took shop management training from CRP. He discharged from CRP on December 2015. His future plan is to run a grocery shop. CRP is planning to search another donor for supporting his grocery shop.

Marzana Akter


Marzana Akter is 16 years old and lives in a village named Faridpur under Kuliyarchor Thana of Kishorgonj district. He lives in a family consisting of six members including her father, mother, two sisters and one brother. Her father is a farmer and mother is a house wife. Marzana Akter and her siblings all are students. It is very difficult for her father to bear the study and house hold costs as he is the only earning member of the family. In June 2015, she fell down from a Berry tree and as a result her below waist part became paralysed. In August, 2015 she admitted in CRP for treatment. 
She took his treatment here for three months and it was impossible for her father to bear her full cost of treatment, rehabilitation and mobility aids according to the family condition. Moreover she had to do operation two times. In this condition she became very frustrated as it seemed that her study could be stopped. As per his application, CRP supported her for the treatment and mobility aids costs with the most generous donation from FCRP- Sweden. Now she is able to move with little support by using double elbow crutches and now she wants to go back her student life. She discharged from CRP on November 2015. CRP will support her with advocacy if she needs in her community and school for accessibility.
2016-01-08

"Kultur och mänskliga rättigheter", den 23 januari i Göteborg

Solidaritetsnätverket Att Nå Ut  bjuder på en mosaik av kulturinslag, allt från bangladeshisk dans och afrikanskt konsthantverk till sexistiska sångtexter och teater med spinn - knutet till mänskliga rättigheter. I nätverket ingår Individuell människohjälp (IM), Svenska Afghanistankommittéen (SAK), Göteborgs Afrikagrupp (AG), Friends of CRP  Sweden och Nätverket mot Trafficking (NmT). Kulturnatta har flyttat från oktober till 22-23 januari 2016 för att bli en del av Kulturåret 2016 som är ett fokusår inför stadens 400-årsjubileum. Läs mer på http://kulturnatta.goteborg.se/
Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1A (samma ingång som ABF, närmaste hållplats är Järntorget)
Tid: 16.00-19.30
Fritt inträde! Café Repris håller öppet!
Hålltider och program går att hitta på Individuell Människohjälps hemsida: http://manniskohjalp.se/node/2267 


2015-11-17

Behov av finansiering av madrasser, rullstolar och rehabiliteringsinsatser

CRP är trots sina inkomstgenererande aktiviteter delvis beroende av att få in donationer för att kunna bedriva sin viktiga verksamhet för bland annat ryggmärgsskadade patienter och barn med CP-skador. För de kommande 3-6 månaderna behöver det samlas in pengar till kostnaderna för 21 rullstolar, 70 madrasser och  rehabiliteringen av 50 patienter, för vilket det i nuläget saknas finansiering. Om du vill göra en donation, starta en insamling eller medverka i en insamling, hör gärna av dig till oss på fcrp.sweden@gmail.com eller donera till bankgiro 704-1148 . Ange då gärna mailadress eller skicka ett mail så att vi har möjlighet att tacka dig.

/ Styrelsen genom Sofia

2015-04-07

Tack för skänkta pengar i insamlingsbössan på Hemköp Guldheden!

Idag byttes insamlingsbössan på Hemköp Guldheden ut. Vi vill tacka alla er som skänkt pengar i bössan och bidragit till att samla ihop 616 kr!

2015-04-03

Årsmötet den 21 mars i Kvicksund

Den 21 mars hölls FCRP Swedens femte årsmöte. Tack till alla som närvarade och tack till alla som fortsätter vara, eller är nya, medlemmar! Nedan publiceras protokollet från årsmötet, verksamhetsberättelsen för år 2014 samt kassörens rapport. Om ni vill ha stadgarna med de nya förändringarna eller har några frågor är ni varmt välkomna att höra av er!

Protokoll, Årsmöte FCRP Sweden 2015
2015-03-21 kl 10.00, Laxvägen 4, Kvicksund
Närvarande: Margaretha Ekvall, Hedvig Herlin, Lennart Mück, Sofia Portström, Marie Portström, Björn Portström, Lena Tidblom. Via Skype Mohammed Mahmud, Razia Sultana

1. Alla hälsas välkomna, mötets öppnande
2. Årsmötets godkännande av dagordningen: Årsmötet godkänner dagordningen.
3. Mötets stadgeenliga utlysande: Kallelse har skickats ut via mail 7 januari utan stadgeändringar och för medlemmar som saknar mailadress via post 7 januari 2015 samt påminnelse i 25 februari via mail med stagdeändringar.
4. Fastställande av röstlängd: Fastställs.
5. Val av:
- mötesordförande; Sofia Portström
- mötessekreterare; Marie Portström
- justerare; Margaretha Ekvall
6. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelse: Gås igenom och godkänns. Fel angående år för medlemsavgifter till 2015 och filmer. Rättas till.
7. Genomgång av kassörens rapport: Kassören går igenom årsrapporten.
8. Genomgång och godkännande av revisionsberättelse: Revision har gjorts av Anna Kylbring. Revisionsberättelsen läses upp och godkänns av mötet.
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet: Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av styrelse
                      -  ordförande (2 år)
                      - 0-4 ledamöter (2 år)
Valberedningen presenterar sitt förslag: Till ordförande för 2 år föreslås Sofia Portström. Hedvig Herlin, Lennart Mück och Marie Portström som ledamöter på 2 år. Mötet väljer ovanstående personer.
11. Val av revisor: Mötet beslutar att välja Anna Kylbring  till revisor utifrån valberedningens förslag.
12. Val av valberedning (2-3 pers). Valberedningens föreslår att Mohammed Mahmud och Sabrina Luthfa (Lipa)utgör valberedning för 2015. Mötet beslutar att dessa personer väljs som valberedning för 1 år.
13. Beslut om föreslagna stadgeförändringar (var god se bifogad fil). Årsmötet godkänner föreslagna stadgeändringar. Tillägg till förändringen i §14.1; där mailutskick- och svar föreslås ska även brevutskick göras för de medlemmar som saknar mailadress, dvs. göras via mail eller brev.  
14. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår (2016): Studerande / pensionär 100 kr, medlem 200 kr, familj ändras till 400 kr.
15. Övriga frågor: Medlemsrace för att medlemmar ska försöka värva fler medlemmar. Närvarande uppmanas att värva fler vänner och bekanta som medlemmar.
16. Mötets avslutande

Sofia Portström              Marie Portström            Margaretha Ekvall        
Mötesordförande          mötessekreterare          mötesjusterare


Verksamhetsberättelse 2014
  
Styrelse för 2014: Sofia Portström ordförande, Marie Portström sekreterare, Hedvig Herlin kassör. Övriga ledamöter är Lennart Mück, Margaretha Ekvall och Razia Sultana. Under året har styrelsen haft ått möten varav två fysiska, resten via Skype.
Årsmöte 2014: avhölls 140208 i Kvicksund, Laxvägen 4.
Medlemsavgift för 2015. På årsmötet 2014 beslöts att höja medlemsavgiften för 2015 till: studerande och pensionär 100 kr, familj 500 kr, enskild medlem 200 kr.
Ekonomi
Saldot per 141231 var 6 160kr. Medlemsavgifter utgjorde 2 200kr, donationer 11 903 kr, insamling arbetsgrupper 6 247 kr, insamlingsbössor 4 277 kr. Utgifter 962 kr (bankavgifter och plombering till bössor) Utbetalning för 2014 till CRP i Bangladesh  skedde 29 december  med en banköverföring på 22 390 kr.
Medlemsantal
I december 2014 finns 20 st varav 3 familjemedlemskap och ett medlemskap som gavs som vinst i en quiztävling anordnad i samband med informationstillfället i Nordstan, Göteborg,  För att öka antalet medlemmar genomfördes under våren 2014 ett medlemsrace vilket resulterade i sex nya medlemmar.

Donation
 Det har kommit in fler donationer under året dels återkommande dels engångsdonationer.  Bl.a. har donationer kommit in i samband med en persons jämna födelsedag. Tackkort har skickats till donatorerna samt kort till födelsedagsbarnet med information om vilka som skänkt pengar.

Aktiviteter under året
 Eskilstunagruppen har deltagit i loppis anordnad 17 maj i Kvicksund med försäljning av tomatplantor, squashplantor, leksaker, böcker, bakverk. Vi fick ihop 460 kr. I samband med Mälaren Runt 16 augusti gick Margaretha med barnbarn runt och skramlade med bössa vilket gav några hundra kronor.  Gruppen deltog också i Mälarsjukhusets julmarknad vilket inbringade 1300 kr. Kort från CRP sålde mest liksom kakor och stickade gästtofflor.
Göteborgsgruppen har deltagit i nätverket ”Att nå ut” för att sprida information om FCRP. FCRP deltog genom Att Nå Uts evenemang under Kulturnatta i Göteborg bl.a. genom att visa filen ” Steps no, ramps yes” – en film gjord av CRP i kampen för personers med funktionsnedsättning rätt i Bangladesh.  Arbetsgruppen i Göteborg har deltagit i ”Insamlingsdagarna” i Nordstan i november där arrangörerna sponsrade med deltagaravgift.  Julmarknaden i Haga inbringade mer pengar än förra året. Även här var arrangörerna generösa med att bjuda på deltagaravgiften på Haga 29-30/11.
Engelskspråkig bangladeshisk tidskrift med säte i Tyskland har haft en artikel införd om FCRP:s arbete.
Den engelskspråkiga bangladeshiska tidskriften Anushilon som ges ut i Tyskland har haft en artikel om FCRP ifört i ett av sina nummer under året.
CRP:s hemsida har fått en ny utformning varför informationen om FCRP har uppdaterats.
I samband med detta arbete har man också tagit fram en informationsfilm om kvinnor som getts nya möjligheter i livet via CRP.

Blogg: uppdateras i samband löpande med events.
Facebook: FCRP Sweden finns på Facebook.  Styrelsen planerar att uppdatera Facebooksidan oftare. Information från CRP delas till ” vänner”.
Insamlingsbössor: Insamlingsbössor har placerats på ICA Nära Bron Kvicksund och ICA Guldheden i Göteborg. Kvicksundsborna fyller ständigt på bössan med både mynt och sedlar.
Årsmöte 2015: Årsmöte i 21 mars 2015 kl. 10.00  på Laxvägen 4, Kvicksund. Möjlighet kommer finnas att delta via Skype.

Sofia Portström                                        Marie Portström                  Hedvig Herlin
Ordförande                                              sekreterare                         kassör

Margretha Ekvall                                     Lennart Mück                     Razia Sultana

Ledamot                                                   ledamot                              ledamot

Kassörens sammanfattade rapport 2014Inkomster

UtgifterMedlemsavgifter

2200Donation

11903Insamling

 - Insamling Arbetsgrupper

6247 - Insamlingsbössor

4277Bankavgifter625

Faktura: Insamlingsbössor
- Plomberng337Summa:

24627

962

Bankbok 2014-01-01

12128Överföring CRP - 2014*29663**

Saldo: 2014-12-316160