2018-03-11

Årsmöte 2018 hölls den 3 mars i Kvicksund

Nedan följer utdrag ur årsmötesprotokollet:

Protokoll, Årsmöte FCRP Sweden 2018
2018-03-03 kl. 10.00, Laxvägen 4, Kvicksund och via Skype

Närvarande: Marie Portström, Hedvig Herlin, Lena Tidblom, Lennart Mück, Margaretha Ekvall och Sofia Portström samt via  Skype Razia Sultana och Mahmud Mohammad (Reza).


1. Mötets öppnande- Marie Portström hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

2. Årsmötets godkännande av dagordningen- Årsmötet godkänner dagordningen.

3. Mötets stadgeenliga utlysande- Mötet godkänner att mötet utlysts i enlighet med stadgarna utifrån vilka årsmötet ska hållas senast den 31 mars och kallelse ha skickats per e-post eller vanlig post senast 30 dagar innan mötet. Inbjudan skickades den 30 januari.

4. Fastställande av röstlängd- görs utifrån att varje medlem i föreningen som är närvarande vid mötet har en röst.

5. Val av:
- mötesordförande: Marie Portström
- mötessekreterare: Sofia Portström
- protokolljusterare: Margaretha Ekvall

6. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelse- Vid revision uppmärksammades att ett familjemedlemskap var betalt med 100 kr för mycket. Familjen har tillfrågats och valt att skänka pengarna, vilket förändrat de totala summorna för posten medlemskap och posten donationer i jämförelse med det som från början stod i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen rättas till under årsmötet och godkänns därefter av närvarande vid årsmötet.  

7. Genomgång av kassörens rapport-  Vid revision uppmärksammades att ett familjemedlemskap var betalt med 100 kr för mycket. Familjen har tillfrågats och valt att skänka pengarna, vilket förändrat de totala summorna för posten medlemskap och posten donationer i jämförelse med det som från början stod i den ekonomiska rapporten. Medlemskap utgjordes av 2900 kr istället för 3000 kr och donationer 6066 kr istället för 5966 kr.

8. Genomgång och godkännande av revisionsberättelse- Revisionsberättelsen föredras.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet- Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10. Val av styrelse
                      - 2 ledamöter (2år)
Margaretha Ekvall och Razia Sultana återväljs på två år som ledamöter.

11. Val av revisor- Johanna Buck väljs till revisor för räkenskapsåret 2018.

12. Val av valberedning (2-3 pers)- Mohamad Mahmud och Yeasmin Tahera väljs till valberedning inför 2019 års årsmöte.

13. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår:
Medlemsavgifterna beslutas vara oförändrade för år 2019.
Enskild: 200 kr
Pensionär/studerande: 100 kr
Familj: 400 kr

15. Datum och plats för årsmöte 2019- uppdrag ges till styrelsen att fatta beslut om datum och plats för årsmötet 2019, utifrån föreningens stadgar.

16. Dragning av vinnare bland dem som lagt andelar på vinnaren i Öppet Spår
   I samband med Öppet spår (Vasaloppet) har en satsning med utlottning av ett årskort på Nordic Wellnes genomförts. Deltagarna i lotteriet har kunnat satsa på vem av tre personer som skulle komma att åka Öppet spår 25/2 på kortast tid utifrån presentationer av de tre deltagarna i loppet. Varje lott har kostat 50 kr. De som satsat ”rätt”, dvs på den person som åkte på kortast tid, Karl, har fått det antal lotter som de satsat på honom i dragningen. Simon kom inte till start. De som satsat på Simon har kontaktats av styrelsen och erbjudits att få pengarna tillbaka eller att satsa på annan person.  Nordic Wellness har skänkt årskortet för lotteriet.  FCRP Sweden har ansökt om lotteritillstånd och fått det beviljat för 3 år fr.o.m. 180122.
Vid dagens möte drogs vinnaren:  Agneta Augustsson.
Marie Portström som utsetts till lotteriförrättare kommer att rapportera genomförandet av lotteriet till lotteriinspektör utsedd av Eskilstuna kommun där föreningen är skriven. Lotteriinspektören kommer enligt bestämmelse i Eskilstuna kommun få en viss procentsats av lotteriintäkterna som arvode för sin inspektion.

17. Övriga frågor- inga övriga frågor tas upp.
18. Mötets avslutande     - Mötesordförande förklarar årsmötet avslutat.Marie Portström                  Sofia Portström                               Margaretha Ekvall
Mötesordförande                Mötessekreterare                              Protokolljusterare


2018-03-03

Vinnaren i utlottningen av årskortet på Nordic Wellness är...

... Agneta Augustsson. Stort grattis till vinsten!

Idag hölls FCRPs årsmöte, då vi som en punkt på dagordningen hade utlottning av årskortet på Nordic Wellness. Alla som hade satsat på Karl som snabbaste åkaren i Öppet spår den 25 februari hade chansen att vinna. Vi vill tack alla er som satsade eller skänkte pengar, och som på så sätt bidragit till vår insamling till CRP i Bangladesh! Sammanlagt samlade vi in 4650 kr! Självklart tackar vi återigen Nordic Wellness för deras generösa bidrag till vinsten!

För er som vill se utlottningen inspelad, kolla gärna videon.

Mer information från årsmötet kommer så snart årsmötesprotokollet är justerat.

Allt gott!
Styrelsen

2018-02-26

4650 kr till CRP och ni som satsat på Karl kommer att delta i utlottningen av ett årskort på Nordic Wellness vid vårt årsmöte den 3 mars!

Insamlingen i samband med Öppet spår har sammanlagt genererat 4650 kr: 4400 kr i lotteriet och ytterligare 250 kr som donationer. Stort tack till alla er som bidragit till de insamlade pengarna!

Nu till resultatet i Öppet spår. Karl genomförde Öppet spår, 90 km i kyla (som kallast -27 grader) och med kärvt före men i strålande solsken på tiden 8 timmar och 52 minuter. Sofia körde på 9 timmar och 8 minuter med exakt samma förutsättningar, inklusive vallning, men styrka och uthållighet gav i detta fall något större utdelning än skiderfarenhet:). Simon kom som sagt var tyvärr inte till start pga sjukdom. Så ni som satsat på Karl kommer att delta i utlottningen av ett årskort på Nordic Wellness den 3 mars i samband med vårt årsmöte. Styrelsen gratulerar Karl och Sofia för väl genomfört lopp och tackar Karl, Simon och Sofia som genom detta möjliggjort insamlingen till FCRP! Stort tack igen till alla er som satsat pengar och bidragit till insamlingen och återigen tack till Nordic Wellness som bidrar med priset i lotteriet!

Vi återkommer när lottningen genomförts:)


2018-01-28

Satsa på vem av oss som åker Vasaloppet snabbast! Du kan vinna ett årskort på Nordic Wellness och samtidigt bidra till vård, rehabilitering och skolgång för patienter och elever med funktionsnedsättning på CRP i Bangladesh!

Utgå från vad magkänslan säger eller gör en noggrann analys. Vem kommer att åka de 9 milen på kortast tid?

Du har chansen att delta i utlottningen av ett årskort på Nordic Wellness om du satsar minst 50 kr på någon av oss och har ”rätt” i din satsning.  Om du inte vill delta i utlottningen av ett träningskort på Nordic Wellness är du givetvis välkommen att satsa valfritt belopp bara för att känna dig nöjd med att du skänkt pengar. Oavsett vilket, bidrar du till det viktiga arbetet som görs för personer med funktionsnedsättning på CRP i Bangladesh! Varma tack för ditt bidrag! Och tack till Nordic Wellness för att ni skänker lotterivinsten!

Så, till vilka du kan satsa påJ. Mer information om hur finns nedan.

Tyvärr kommer Simon inte att starta i Öppet spår pga av sjukdom. Fr o m idag 180218 går det därför inte att satsa på honom om man vill delta i utlottningen av årskortet. För er som redan satsat på Simon kommer ni att bli kontaktade av FCRPs styrelse. 

Simon
Ålder: 31 år.
Skidvana: Har åkt Vasaloppet 2017. Hade dessförinnan endast åkt 800 m längd i hela sitt liv. Tog sig i mål på 11 timmar. Hade då inga tankar på prestation utan fokuserade bara på att ta sig i mål. Den här gången vill han ge järnet men har ingen tidsmässig målsättning.
Träningsvanor: Tränar ca 3 ggr/vecka, ett pass löpning och två pass crossfit med fokus på mer flås än styrka.
Inställning till träning: Tränar alltid ordentligt, vill alltid tömma sig helt på kraft innan han är klar. Tränar därför alltid helst kvällstid. Tränar för att kunna äta och dricka vad han vill. Har sett snabba framsteg som har sporrat mer och mer. Träningen får honom dessutom på bättre humör och ger honom bättre aptit och sömn.Karl
Ålder: 31 år
Skidvana: Åkte sina första två kilometer på längdskidor i januari 2017. Har sedan i början av november haft två månadskort i skidtunneln i Göteborg. Verkar lära sig skidåkarkonsten snabbt och enkelt. Skidvecka i fjällen planerad till början av februari. 
Träningsvanor: Tränar 4-6 ggr/vecka och varierar då mellan, löpning, styrka, tabata, yoga och klättring. Simmar i perioder.
Inställning till träning: Blir inte nöjd med ett träningspass om han inte har tagit ut sig maximalt. 

 Sofia
Ålder: 28 år.
Skidvana: Har åkt längdskidor sedan barnsben, åkte Kortvasan (30 km) år 2006 och 2007. Har sedan i början av november haft två månadskort i skidtunneln i Göteborg. Skidvecka i fjällen planerad till början av februari. 
Träningsvanor: Tränar 4-5 ggr/vecka och varierar då mellan, löpning, styrka, tabata, yoga och klättring.
Inställning till träning: Gillar och mår bra av att höja pulsen och känna lite mjölksyra men tycker bäst om att köra lite ”lagom” hårt. Tar inte gärna i maximalt i onödan.Lite mer detaljerad info:
Vi är tre personer som kommer att åka Öppet spår den 25 februari 2018 (Vasaloppet 90 km men veckan innan det ”riktiga”). I samband med det vill vi samla ihop så mycket pengar som vi bara kan till the Centre for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP). Genom att satsa på ”rätt” person när det gäller vem av oss som kommer att åka snabbast har du chansen att delta i utlottningen av ett årskort på Nordic Wellness men du kommer att göra mer än så. Du kommer nämligen att bidra till vård, rehabilitering och skolgång för patienter och elever med olika funktionsnedsättningar.

För att delta i utlottningen av årskortet: 
Sätt in minst 50 kr på FCRP Sweden på bankgiro 704-1148 och uppge ditt namn OCH skicka ett mail till fcrp.sweden@gmail.com  där du uppger ditt namn, på vem/vilka du satsat på och hur du vill bli kontaktad vid eventuell vinst. För varje 50 kr får du en lapp med ditt namn i utlottningen, d.v.s. om du har satsat på ”rätt” person. Det innebär att om du sätter in 100 kr och satsar på en person (den person som åker på kortatst tid) får du två lappar med ditt namn i utlottningen. Om du sätter in 100 kr men uppger i mailet att du satsar 50 kr på en person och 50 kr på en annan så får du en lapp med ditt namn i utlottningen om någon av dem åker på kortast tid. Årskortet på Nordic Wellness kommer att lottas ut i samband med FCRP Sweden:s årsmöte den 3 mars, vinnaren blir kontaktad därefter.  Om du bara önskar skänka en gåva räcker det att betala in pengar på samma bankgiro (704-1148). Ytterligare tack för ditt bidrag och till Nordic Wellness för lotterivinsten. Om något är oklart eller ifall du har några andra frågor, prata gärna med någon av åkarna eller skicka ett mail till fcrp.sweden@gmail.com eller sofia.portstrom@live.se .

FCRP Sweden har lotteritillstånd. 

För mer information om Friends of CRP Sweden, läs gärna vidare här på bloggen. För mer information om CRP: http://www.crp-bangladesh.org/

2018-01-20

Nyhetsbrev, januari 2018- Det gångna året


2017 har passerat och så även FCRP Sweden:s verksamhetsår. Ett år då insamlingarna gått lite på sparlåga men med förhoppning om att det var en uppladdning inför 2018 års insamlingar.

Trots sparlågan i insamlingar har vi skickat ned 14 316 kr. Vid en snabb uppskattning vid senaste styrelsemötet kom vi fram till att vi sedan uppstart i slutet av 2010 har samlat in och skänkt över 100 000 kr till CRP! Det är ungefär 1 miljon bangladeshiska taka! Om vi räknar efter mer ordentligt visar det sig att det är hela 128 641 kr som skickats ned för det viktiga arbete som utförs på CRP! Allt detta tack vare era trogna och ibland mer spontana bidrag, både ekonomiska och arbetsmässiga. Vi tackar er varmt för detta!

Våra insamlade pengar för året har till största delen bestått av gåvor från privatpersoner till vårt bankgiro och i insamlingsbössor. Ica Nära Bron i Kvicksund har fortsatt att skänka en lika stor summa pengar som redan har skänkts i insamlingsbössan som finns placerad där. 


Försök har gjorts att samla in pengar i samband med Å-loppet i Eskilstuna, även i år med mindre upplyftande resultat. Insamling av pengar via Tradera när gamla prylar och kläder rensats ut ur flera hem har testats, även det med begränsad välgång. Mer lyckade insamlingar har skett av medlemmar vid loppmarknader i Kvicksund, Göteborg och Eskilstuna.

Nu tar vi nya tag inför det nya året med planer om bl.a. insamling vid loppmarknader, utanför matbutik och i samband med Vasaloppet/Öppet spår. Håll utkik efter möjlighet att satsa pengar på vem av tre personer som kommer att köra de 90 kilometrarna på kortast tid och på så vis bidra till insamlingen till CRP. Kanske kommer det också finnas möjlighet att vinna ett fint pris?!

Årsmötet 2018 kommer att hållas den 3 mars 2018 kl. 10.00 på Laxvägen 4 i Kvicksund. Du kan även delta i årsmötet via Skype. Du behöver då anmäla detta till Sofia Portström, tfn: 070-538 27 85 eller via FCRP:s mailadress fcrp.sweden@gmail.com så vi kan förbereda för ett videosamtal. Årsmötet avslutas med fika för de som vill och kan.Med hopp om välgång i insamlingarna under året och att ni alla får ett fint år 2018J,


Styrelsen/Sofia (sekreterare)

2017-12-28

Insamlade pengar på väg till CRP!

Nu är årets överföring av de pengar vi tillsammans har samlat in på väg till CRP. Imorgon överförs 14 316 kr, motsvarande  144 278 bangladeshiska taka. Genom dessa pengar möjliggörs vård, rehabilitering och utbildning för ekonomiskt utsatta personer med olika funktionsnedsättningar, de flesta ryggmärgsskadade, i Bangladesh. 

2017-12-03

Julmarknad

28 november 2017 arrangerade MSE Fritid julmarknad på Mälarsjukhuset. FCRP deltog och sålde vackra hortensiakransar, torkad svamp, nyplockade champinjoner,  stickade disktrasor i bambugarn.Vi fick sammanlagt ihop 880kr som tillsammans med övriga insamlade pengar kommer att överföras till CRP i Bangladesh inom en snar framtid.