2017-03-18

Ska du delta i Å-loppet i Eskilstuna den 27 maj?

I så fall har du möjlighet att stötta FCRP Swedens insamlingsarbete till the Center for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP) i Bangladesh som bedriver sjukvård, rehabilitering och utbildning för barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar.
Det är lätt!
När du anmäler dig till loppet; I fältet ”jag vill stödja” kan du välja FCRP Sweden eller anmäla dig via denna länk: http://www.a-loppet.se/539 . 25 kr av din anmälningsavgift går då oavkortat till CRP.

2017-02-19

Årsmöte 2017 hölls den 11 februari i Kvicksund

Årsmötet 2017 hölls den 11 februari i Kvicksund. Nedan finns årsmötesprotokollet kopierat.Protokoll Årsmöte FCRP Sweden 2017 2017-02-11 kl. 14.00, Laxvägen 4, Kvicksund 

Närvarande: Margaretha Ekvall, Hedvig Herlin, Sofia Portström, Marie Portström, Razia Sultana via Skype, Lena Tidblom

1. Alla hälsas välkomna av Sofia som öppnar mötet.
2. Årsmötets godkännande av dagordningen. Årsmötet godkänner dagordningen
3. Mötets stadgeenliga utlysande: Inbjudan har skickats ut till medlemmar före årsskiftet samt hängts upp på anslagstavlan på ICA Nära Bron i Kvicksund. Mötesdeltagarna fastställer att mötet är stadgeenligt utlyst
4. Fastställande av röstlängd genomförs.
5. Till mötesordförande utses Sofia Portström. Till mötessekreterare utses Marie Portström Till justerare utses Margaretha Ekvall
6. Verksamhetsberättelse läses upp och godkänns av årsmötet.
7. Kassören går igenom den ekonomiska rapporten.
8. Genomgång och godkännande av revisionsberättelse: Sofia läser revisionsberättelsen från revisorn som yrkar på att ge styrelsen ansvarsfrihet.
9. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av styrelse Till ordförande på 2 år utses Marie Portström. Till ordinarie ledamöter på 2 år väljs Hedvig Herlin, Sofia Portström, Lennart Mück .
11. Till revisor väljs Johanna Buck
12. Till valberedning väljs Mohamad Mahmud, Amanda Portström, Yeasmin Tahera
13. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår; Mötet beslutar att medlemsavgifterna för 2018 förblir oförändrade.
15. Datum och plats för årsmöte 2018; Styrelsen skickar kallelse till årsmöte 2018 som planeras i februari/ mars
16. Övriga frågor: Inga övriga frågor 17. Mötets avslutande. Ordförande avslutar årsmötet och tackar för visat intresse.

Sofia Portström (ordförande), Marie Portström (sekreterare) Margaretha Ekvall (justerare)

2016-12-27

Det gångna året, årsmöte 2017 och utförd överföring till CRP


Styrelsen vill tacka er för ert engagemang och era generösa donationer under 2016. Vi vill också passa på att önska er en god fortsättning och ett Gott Nytt år 2017!

I dagarna har årets överföring av insamlade pengar gjorts till CRP. Vi förde över 19108 kr, varav 620 kr var öronmärkta för någon av verksamheterna som omfattar barn.  Insamlingen har främst gjorts genom enskilda personers donationer, medlemsavgifter, genom insamlingsbössor och genom donationer från Ica Nära Bron i Kvicksund. Även insamling genom donationer i utbyte mot plantor och deltagande i julmarknad i Göteborg har bidragit väl till det insamlade beloppet. 


Förra årets insamlingar har gått till att ge 5 patienter försörjningsmöjligheter efter deras ryggmärgsskador. Detta har gjorts genom att ge yrkesmässig utbildning eller stöd i att anpassa yrket utifrån patienternas nya förutsättningar och genom att de fått material och varor för att starta livsmedelsstånd, skräddeributiker eller elektronikbutiker.  2 patienter har fått sina rullstolar tack vare förra årets donationer.

Vi vill  också passa på att bjuda in er till 2017 års årsmöte. Om ni inte fått inbjudan än och önskar få den skickad till er, hör av er:) . I inbjudan slår vi också ett slag för att ni ska förnya ert medlemskap.

Valberedningen är mitt uppe i sitt arbete inför årsmötet. Om ni vill vara delaktiga i styrelsearbetet eller valberedningsarbetet, alternativt känner någon annan som skulle kunna tänkas vara intresserad, hör gärna av er till valberedningen: Mohamad Reza Mahmod (befinner sig i Bangladesh fram till mitten av januari)  och Amanda Portström, tfn:0707-681368.

Vi önskar er varmt välkomna till årsmötet! Om ni har några frågor kring styrelsearbetet, insamlingar eller har egna idéer till hur insamlingar kan bedrivas, hör jättegärna av er till oss!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen genom Sofia


2016-12-18

Tack alla som handlade vid vår försäljningI går 17/12  vid ICA Nära Bron i Kvicksund.
Vi lyckades samla in 390kr😀. Vi planerar ny försäljning i maj men då är det tomatplantor, chiliplantor och pelargonsticklingar som gäller. Välkomna då!

2016-12-1616 december från kl. 11 står FCRP Sweden vid ICA Nära Bron i Kvicksund och säljer julgodis, kakor, handstickade bambutrasor, kort målade av patienter på CRP. Behållningen av försäljningen kommer skickas ner till CRP i Bangladesh som bidrag till rehabilitering av ryggmärgsskadade. Välkomna att handla! 

2016-12-11

Tack till alla som bidragit till helgens insamling vid Haga Julmarknad!

Sammanlagt samlade vi ihop 1536 kr vid helgens insamling vid Haga Julmarknad som går oavkortat till CRP! Tack till alla som hjälpt till och tack till alla som handlat av oss och har lagt en extra slant i insamlingsbössan!

2016-12-10

Vi är på Haga Julmarknad 10-11 december

Friends of CRP deltar denna helg på Haga Julmarknad i Göteborg. Kom och besök oss där imorgon, den 11 december! Vi säljer kort, sjalar och korthållare gjorda av patienterna på CRP samt handmålade tallrikar, hembakat bröd och fikabröd, hemgjort julgodis och annat smått och gott. Alla intäkter går oavkortat till the Centre for the Rehabilitation of the Paralysed i Bangladesh. Välkomna!