2021-03-28

Årsmötet 2021

 Tack till alla som deltog i årsmötet! Protokollet kopieras in här under. Styrelsen önskar er alla en Glad Påsk!

Protokoll, Årsmöte FCRP Sweden 2021

2021-03-20 kl. 10.00 via Skype

Närvarande: Marie Portström, Hedvig Herlin, Margaretha Ekvall, Sofia Portström

 

1. Alla hälsas välkomna, mötets öppnande- Marie Portström välkomnar alla och förklarar årsmötet öppnat.

2. Årsmötets godkännande av dagordningen- Årsmötet godkänner dagordningen.

3. Mötets stadgeenliga utlysande- mötet anses ha utlysts stadgeenligt med kallelse till alla medlemmar skickad den 7 februari.

4. Fastställande av röstlängd- Röstlängden fastställs till 4 röstberättigade närvarande.

5. Val av:

- mötesordförande- Marie Portström väljs till mötesordförande.

- mötessekreterare- Sofia Portström väljs till mötessekreterare.

- justerare- Margaretha Ekvall väljs till justeringsperson.

6. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelse- Verksamhetsberättelsen gås igenom och godkänns.

7. Genomgång av kassörens rapport- Hedvig Herlin går igenom den ekonomiska sammansfattande rapporten. Enbart 250 kr har bokförts på, och satts in under 2020 pga svårigheter att sätta in mynt. Resterande insamlade pengar finns istället bokförda under 2021 års inkomster.

8. Genomgång och godkännande av revisionsberättelse- Revisionsberättelsen gås igenom och godkänns.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet- Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10. Val av styrelse

                      -0-3 ledamöter (2år)- Valberedningen har presenterat sitt förslag skriftligt.  Margaretha Ekvall och Razia Sultana väljs på två år.   

11. Val av revisor- Johanna Buck väljs till revisor.

12. Val av valberedning (2-3 pers)- Ingen valberedning kan utses. Styrelsen får i uppdrag att utse valberedning till nästa år.

13. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår- Beslutas att medlemsavgifter kvarstår, dvs. enskild medlem: 200 kr/år, student/pensionär: 100 kr/år, familj: 400 kr /år.

14.  Datum och plats för årsmöte 2022 – Årsmöte hålls i mars 2022. Datum och plats beslutas av styrelsen.

15. Övriga frågor- Inga övriga frågor lyfts.

16. Mötets avslutande- Marie Portström tackar för deltagande och avslutar mötet. 

 

 

Marie Portström                                Margaretha Ekvall                           Sofia Portström

Mötesordförande                               Protokolljusterare                          Mötessekreterare


2021-02-07

Välkomna på årsmöte den 20 mars kl 10!

FCRP Sweden kommer att hålla sitt årsmöte den 20 mars kl 10.00 via Skype. Som med ledm är du varmt välkommen att delta! Om du inte tidigare varit medlem, men önskar bli och även delta i årsmötet, hör gärna av dig. Kontaktuppgifter finns under "Kontakt" och information om hur du blir medlem, under "Medlem". 

2020-12-20

Årets överföring till CRP är gjord

Trots att många välgörenhetsorganisationer, inklusive vi, har haft ett utmanande år när det gäller att samla in pengar under den pågående pandemin har vi tillsammans lyckats samla in 14 707, 49 kr till CRP. Årets överföring går i år via VTT (Valerie Taylor Trust), vår systerorganisation i Storbritannien eftersom att det inom EU har tillkommit nya bankregler som begränsar överföringar till Bangladesh. Stort tack till alla er som varit med och bidragit till årets insamling genom ert engagemang, era gåvor och medlemskap! Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år!

2020-04-17

Årsmöte och inställd planering av insamlingsevenemang pga covid-19

Årsmötet hölls den 28 mars men inte riktigt som planerat, utan över Skype pga smittspridningsrisk av covid-19. Nya medlemmar kan gärna höra sv sig om ni önskar få del av årsmötesprotokoll.

På grund av rådande smittspridning av covid-19 kommer vi att avvakta med planering av insamlingar som innebär att människor ses. Det gör att vi med stor sannolikhet kommer ha svårare att samla in pengar till CRP i år än andra år.Vi uppmuntrar er därför att starta ex. födelsedagsinsamlingar, att värva nya medlemmar och att förnya ert medlemskap för 2020 för er som inte har gjort det än. Ert medlemskap är ett viktigt bidrag till vår insamling till CRP! Om du inte är medlem, välkomnar vi dig att bli det!

2020-02-20

Välkomna på årsmöte 2020 i Eskilstuna

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta i Friends of CRP Swedens årsmöte i Eskilstuna eller över Skype. Mer detaljerad information skickas till er medlemmar och vi välkomnar nya medlemmar till föreningen varmt. Om du önskar bli medlem, kolla hur du går till väga under fliken medlem eller hör av dig till oss via mail på fcrp.sweden@gmail.com. Även om du inte deltar vid årsmötet är din medlemsavgift en vitig del av insmlingen till the Centre for the Rehabilitation of the Paralysed i Bangladesh. 

2019-12-19

I år har vi tillsammans samlat in 25 348 kr, vilka nu skänkts till CRP

Tusen tack till alla er som på olika vis bidragit till att vi i år kunnat föra över 25 348,51 kr till CRP, vilket motsvarar ca 224 518 bangladeshiska taka!

Med hopp om att vi kan upprätthålla den goda insamlingstakten som vi har fått upp i år!

Vi önskar er alla en God Jul, Gott nytt år och en riktigt skön ledighet!
Styrelsen FCRP Sweden

2019-12-07

28 november var det åter dags för den årliga julmarknaden på Mälarsjukhuset. Maggan och Marie erbjöd leksaker, nyskördade champignonrt, leksaker från CRP mm. Dessutomfick vi möjlighet att informera om CRP:s arbete. Vi har bokat bord till nästa år också😄